החוק לתיקון פקודת העיריות

ועדת  האישורים העירונית לעניין החוק לתיקון פקודת העיריות ( מס' 151 ), התשפ"ב -2022, מודיעה בזאת כי לפי סעיף 330 י"ב (ג) לחוק נערכו ראיונות בתאריך 17.7.23 ל- 5  עובדי חברת הגבייה (MGROUP ) ע"פ החוק. העובדים אושרו והוסמכו כעובדי חברת הגבייה אשר נותנת שירותי גבייה למועצה.