אישור בחירת ועדת בחירות

אישור הרכב ועדת בחירות אדיר נעמן