1
פרטים אישיים
2
צירוף מסמכים
3
הצהרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש לצרף צלום ספחי ת"ז של כל המתגוררים מעל גיל 18  ביחידת הדיור ואת האישורים הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל )

מצהיר בזה כי כל הפרטים שמילאתי נכונים.

Browser not supported

תוך 14 יום מקבלת הטופס, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, נודיעך על העדכון שבוצע או על הצורך בהשלמת פרטים.
ככל שלא תתקבל הודעה על עדכון פרטים נא לפנות טלפונית לטל' מספר 08-6561002/3/4 ולוודא כי המסמכים התקבלו.