שם המעון: חזון יחזקאל
ישוב: חזון יחזקאל
שם המנהלת: דבורה אדלשטיין
טלפון המעון: 0534100169
סמל המעון: 6310
מפעיל: מוסדות חסידי סלונים