שם המעון: מעון יהודית
ישוב: איתן
שם המנהלת: יהודית חורי
טלפון המעון: 0527956883
סמל המעון: פרטי
מפעיל: פרטי