שם המעון: קוממיות
ישוב: קוממיות
שם המנהלת: שרי בינדר
טלפון המעון: 052-7616971
סמל המעון: 6617
מפעיל: אמת ואמונה