שם המעון: משואות יצחק
ישוב: משואות יצחק
שם המנהלת: מלכה נחמני
טלפון המעון: 0506760509
סמל המעון: 6502
מפעיל: מתנס שפיר