שם המעון: צעדים ראשונים 
ישוב: שפיר
שם המנהלת: נועם כהן
טלפון המעון: 0543069260
סמל המעון: 60019
מפעיל: רשת התחלה חכמה