תושב המבקש לספק לו אישור תושבות כאמור לעיל, עליו להמציא:

צילום ת.ז של שני בני הזוג, ת.ז. וכתובת:

במידה ואינכם רשומים במחלקת הגביה יש לגשת למלא את פרטיכם במחלקת הגביה ולהביא אישור או להמציא אישור כי בעל הנכס משלם עבור היחידה בה אתם מתגוררים