1
פרטים אב
2
פרטים אם
3
פרטי הילד/ה

פרטי האב:

 

 

 

פרטי האם:

 

 

פרטי הילד/ה (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהמספר זהותתאריך לידהסוג מסגרתמסגרת חינוכיתכיתהשם מוסד לימודים נוכחיזרםממ"ד

מבקשים להעביר את בננו/ביתנו ללמוד במועצה אזורית שפיר.

יש לצרף 

הצהרת ההורים:

1 ידוע לי שאין בהגשת הבקשה אישור ועלי להמתין לקבלת תשובה מהמועצה.

2. ידוע לי שבכל מקרה לא יכלול אישור אגרת לימודי חוץ כל מחויבות להסעה.

Browser not supported

Browser not supported

אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא"ל הבא: