הורה המעוניין להשאיר את ילדו שנה נוספת בגן חובה במקום להעלותו לכיתה א'. מתבקש למלא טופס זה ולצרף אליו את המלצת הגננת.

ההורים יקבלו תשובה בדואר אלקטרוני עד כ"ו סיוון תשפ"ג- 15/06/2023
במידה ונדרשת המלצת פסיכולוג היא תינתן להורים טרם מועד זה.
במידה והבקשה תאושר, על ההורים לשלוח חזרה בדואר אלקטרוני את החלטתם הסופית למועצה עד תאריך י"א תמוז תשפ"ג-30/6/2023.

1
פרטי ההורים
3
פרטי הילד/ה
4
סיבת ההעברה