1
פרטים אב
2
פרטים אם
3
פרטי הילד/ה

פרטי האב:

 

 

 

פרטי האם:

 

 

מסגרת חינוכית : (חובה) שדה חובה

סוג הגן: (חובה) שדה חובה

זרם: (חובה) שדה חובה

מבקשים לקבל אישור לימודי חוץ לבית הספר:

אנא הזינו את שם הרשות אליה משויכת המסגרת החינוכית המבוקשת

האם הילד/ה ממשיך במוסד? (חובה) שדה חובה

הורה יחידני/ת (חובה) שדה חובה

הצהרת ההורים:

1 ידוע לי שאין בהגשת הבקשה אישור ועלי להמתין לקבלת תשובה מהמועצה.

2. ידוע לי שבכל מקרה לא יכלול אישור אגרת לימודי חוץ כל מחויבות להסעה.

Browser not supported

Browser not supported

אבקש לקבל את תשובת המחלקה לדוא"ל הבא: