גני ילדים וכיתות - חינוך מיוחד

 

גן עיכוב התפתחותי

גן מעיין

אבן שמואל

08-9248966

גן עיכוב התפתחותי

גן ניצן

עין צורים

08-8582531

גן תקשורת 

גן לולב

מרכז שפירא

08-6656244

כיתת תקשורת

גילאי א'-ב'

בית ספר ממ"ד שפיר

08-8612999

כיתת ליקוי למידה

גילאי א'-ג'

בית ספר ממ"ד שפיר

08-8612999

כיתת ליקוי למידה

גילאי ד'-ו'

בית ספר ממ"ד שפיר

08-8612999

כיתת חינוך מיוחד

2 כיתות לגילאי ד'-ו'

בית ספר ממ"ד אבן שמואל

08-6811989