הרישום לגני הילדים יבוצע ע"י ההורים ובאחריותם באמצעות אתר האינטרנט או במחלקת החינוך.

לתשומת לבכם! אף אם ילדכם לומד השנה בגן המועצה, עליכם לדאוג לרישום לשנה"ל תשפ"ג.