1. קידום רווחתם ובריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך במועצה
  2. עבודת פסיכולוגים ברמת פרט ומשפחה
  3. קידום צוותי חינוך בגני ילדים ובבתי ספר
  4. ליווי, תמיכה, ייעוץ והנחייה מערכתית למנהלי מוסדות הורים ותלמידים
  5. ביצוע התערבויות טיפוליות
  6. היערכות לשעת חירום
  7. התערבויות במקרי חירום
  8. העברת השתלמויות וסדנאות למורים והורים