פעילותה של המחלקה מתמקדת בתחומים הבאים:

 • תחזוקת מבני ציבור
 • תחזוקת מבני מוסדות חינוך
 • תחזוקת כבישים ומדרכות
 • תחזוקת תאורת רחוב
 • הפעלת גמ"ח אבלים
 • סיוע טכני לוגיסטי בביצוע אירועים אזוריים
 • תפעול ומענה לוגיסטי בשעת חירום
 • סיוע רוחבי למחלקות המועצה וועדי הישובים
 • גינון שטחי המועצה
 • טיפול בקריאת מוקד
 • אחזקת גני שעשועים
 • פרסום מכרזים והפעלת קבלנים למתן שירותים למועצה בתחום אחריות האגף