פעילותה של המחלקה מתמקדת בתחומים הבאים:

 1. תחזוקת מבני מוסדות חינוך
 2. תחזוקת מבני ציבור שבאחריות המועצה
 3. תחזוקת כבישים ומדרכות
 4. אחריות על תאורת הרחובות
 5. אחריות על שטחי הגינון של המועצה
 6. סיוע לכלל מחלקות המועצה ווועדי היישובים
 7. הפעלת מערך גמ"ח אבלים
 8. מענה בחירום
 9. סיוע טכני ולוגיסטי בביצוע אירועים אזוריים
 10. ליווי פרוייקטים חדשים המוקמים ע"י גופים שונים
 11. טיפול במפגעים
 12. טיפול בקריאות מוקד