• רישום תלמידים ודיון בבקשות ההעברה
 • שילוב תלמידים למסגרות חינוך מיוחד
 • חונכות לתלמידים
 • אחזקת מבנים ושיפוצם
 • רכישת ציוד וריהוט
 • תכנון מוסדות חדשים ובינויים
 • הסדר היסעים לתלמידים זכאים
 • התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון
 • מתן אישורי חוץ לתלמידים זכאים
 • אחריות לתוספת שעות תקן לכיתות
 • העברת תקציבים למוסדות חינוך
 • השתתפות בצוותי חשיבה פדגוגיים
 • העשרה חינוכית ותרבותית
 • ליווי מנהלים חדשים
 • ביטחון ובטיחות מוסדות חינוך
 • היערכות לשעת חירום, סיכון ומצוקה
 • מתן מלגות ליציאה לפולין
 • פרוייקט פר"ח
 • הכוונה ומעורבות בהחלטות הקשורות בפעילות השוטפת לגבי מקרים חריגים ויוצאי דופן
 • ייצוג המועצה בתחום החינוך בפני כלל גורמי חוץ
 • מענים רגשים וטיפוליים בשיתוף השירות פסיכולוגי חינוכי