תשלומי הגביה ייעשו באשראי במועד הרישום. לא יתבצע רישום ללא פרטי כרטיס אשראי.

שימו לב,  אין חשיבות / עדיפות ליום הרישום, השיבוץ למוסדות החינוך יבוצע רק בתום תקופת הרישום.

  • שיבוץ יתבצע ע"י מנהל  החינוך לאחר תכלול הבקשות  ובהתאם לאפשרויות.
  • מחלקת החינוך תעשה כל שניתן כדי להיענות  לבקשתכם. יחד עם זאת, אין אנו מתחייבים לשבץ את ילדכם  למסגרת שביקשתם.
  • בהתאם לנתוני הרישום ייתכן ויפתחו/ יסגרו מוסדות חינוך.

לרישום לחץ כאן