תצפית הפיתולתצפית הפיתול נמצאת על גדת נחל גוברין, סמוך לפיתול בנחל. פיתול בנחל נקרא בלועזית מיאנדר meander, ובעברית בשפה המקצועית, "נפתול". נפתול היא תופעה גיאומורפולוגית מוכרת בכל העולם, ומאפיינת נהרות או נחלים ותקים.

מן התצפית מבט יפה על נחל גוברין, על ג'לדיה ועל החלק הצפוני של בקעת שפיר. במצוק שנשקף מהתצפית ישנה צמחייה טבעית, המאפיינת את נחל גוברין לפני שמראהו הופר על ידי החקלאות המודרנית.

לאורך הנחל מצויות חורשות קק"ל שניטעו החל מ-2002, ועדיין בנטיעה ופיתוח. נטועים מיני שיטה, אקליפטוס טורקווטה, חרובים, עצי ישזף, אשל, תאנים, פרזופיס ומינים נוספים. בעורף התצפית מצויה מחצבת אביגדור שהפכה למקום פינוי פסולת וכיום בתהליכי שיקום.