1. שמירה על בבריאות הציבור מנקודת מבטה של הרפואה הווטרינרית.
  2. הגנה על הציבור מפני מוצרי מזון פגומים שמקורם בבעלי חיים.
  3. מניעת מפגעים והעברת מחלות, מבעלי חיים לאדם ולבעלי חיים אחרים.
  4. לפעול לשיפור איכותם של מוצרי מזון שמקורם בבעלי חיים.
  5. מניעה והקלה על סבלם של בעלי החיים.