המועצה האזורית שפיר רואה חשיבות עליונה בקידום תעסוקתי אזורי ופיתוח ההון האנושי המקומי.

כחלק מחשיבה מקיפה, המיועדת להגדיל ולהעשיר את מגוון העיסוקים ולהעצים את הפרט, הקימה המועצה האזורית שפיר שתי יחידות הפונות לחתך האוכלוסייה בגיל העבודה: יחידת התעסוקה, הנמצאת במחלקה לשירותים חברתיים, ומרכז צעירים, הפונה לצעירים בחתך גילאים של 18-40, אשר הינו חתך האוכלוסייה הגדול ביותר ברשות.

יחידת התעסוקה מרכזת את נושא התעסוקה במועצה תוך מתן תמיכה וליווי של פרויקטים, יזמים, עסקים קטנים וליווי הפרט. היחידה נותנת דגש לחיזוק ועידוד לימודים אקדמאים, ופעולת בשיתוף פעולה הדוק עם מרכז הצעירים כראייה כוללת לפיתוח הון אנושי מקומי, איכותי ומשכיל.

כחלק מפעולותיה, יחידת התעסוקה מעניקה שירות לתושבים וליזמים. בהם: ליווי תעסוקתי לפני עבודה, ליווי מיזמים עסקיים, ותמיכה במערך העסקים הקטנים והבינוניים בשטחי המועצה.

כחלק מתפיסת עולם כי  חוסן כלכלי מביא לבניית מעגלי צמיחה ממרצים אשר מפתחים משמעותית את האזור כולו, אנו מקדמים בימים אלו את בניית אזור התעסוקה 'כרמון', שהוכר רק לאחרונה כאזור עדיפות לאומית לפי חוק עידוד השקעות הון. ההחלטה הזו מביאה עמה בשורה גדולה למועצה וליזמים ובעלי עסקים. אזור התעסוקה ישמש כמקור עבודה מאוזן ומקור הכנסה שיבסס את מעמדם של תושבי המועצה לשנים הבאות.