תל קשתתל גבוה הנראה בבירור מכביש 40 מול מושב אחוזם. ניתן לראות ממנו את אזור השפלה והנגב המערבי. תל קטן יחסית שלא נעשתה בו חפירה מסודרת. על פי הסקר שנעשה במקום החרסים הם מהברונזה המאוחרת עד לביזנטית. ממצאים פלישתים נמצאו במקום והסברה היא שיישוב קטן זה היה קשור איכשהוא לתל חסי הקרוב.

במלחמת העצמאות נערכו באזור זה קרבות קשים בין צה"ל ובין הכוחות המצריים הפולשים