תל ציפורתל המשתרע על כ-10 דונם, יש עדות לקיומה של עיר תחתית מברונזה תיכונה עד תקופת הברזל ללא ביצורים.