על פי חוק רישוי עסקים יש לצרף לבקשה לרישיון 5 (נכון למועד כתיבת מדריך זה) תכניות הנדסיות חתומות בידי בעל מקצוע מוסמך (מהנדס אזרחי או אדריכל, הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות) .