מחלקת משאבי אנוש אחראית על הנושאים הבאים:

 • תכנון אסטרטגי של מערך ההון האנושי במועצה
 • ניהול תהליכי איתור עובדים על פי דרישת מנהלי המחלקות והגדרת תפקידים בהתאמה
 • ניהול תהליכי קליטת עובדים חדשים במועצה
 • ניהול תקני משאבי האנוש במועצה
 • ניהול מערך ההדרכה במועצה
 • מתן מענה פתוח לעובדים בכל הנושאים הקשורים לתנאי העסקתם ולזכויותיהם בהתאם לתקנות השירות הציבורי, הסכמים קיבוציים ואיגודים מקצועיים
 • קידום על פי מסלולי הקידום השונים
 • ניהול מערך דיווחי הנוכחות של עובדי המועצה
 • טיפול בסיום העסקת עובדי המועצה
 • ניהול יחסי העבודה במועצה
 • אירועי עובדים, רווחת העובדים וימי גיבוש מרוכזים