שירותי הייעוץ המשפטי ניתנים לראש המועצה, ולכל מחלקות המועצה וכן לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, בתחומים העיקריים הבאים:

  • הכנת מכרזים וחוזים
  • דיני עבודה
  • רישוי עסקים
  • טיפול וייצוג המועצה והוועדה המקומית בערעורים ותביעות למיניהן
  • מתן חוות דעת וסיוע למחלקות בעבודתן השוטפת
  • השתתפות בישיבות הוועדה המקומית, וועדת מכרזים, וועדת הנחות בארנונה ועוד
  • תכנון ובנייה - חוות דעת בנושא היתרי בנייה, תוכניות, היטל, השבחה ועוד