המחלקה אחראית על מתן שירותי הסעה למסגרות הבאות:

  1. חינוך פורמאלי: מתן שירותי הסעה לכל מוסדות החינוך בתחומי המועצה ומחוצה לה.
  2. חינוך לא פורמאלי: מתן שירותי הסעה למוסדות חינוך במועצה, לצורך פעילות שנתית כגון: טיולים, ימי ספורט, פעילויות תרבות ועוד.