הרישום לבתי הספר יבוצע ע"י ההורים ובאחריותם באמצעות דף ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה או במחלקת החינוך.

לתשומת לבכם! על אף שילדכם לומד השנה בגן מועצתי עליכם לדאוג לרישום לשנה"ל תשפ"ה.

הרשות תעשה כל מאמץ לשבץ את התלמיד בהתאם לבקשת ההורה בכפוף לשיקול דעת מקצועי ועל בסיס מקום פנוי בבית הספר המבוקש יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו לבית הספר המבוקש.

פרסום השיבוץ יתבצע למייל שנמסר בשעת הרישום.