המועצה מעמידה את התושב במרכז ולפיכך אימצה את הגישה השירותית המתייחסת לתושב כלקוח, המועצה שמה לה לדגש את שיפור איכות השירות, מקצועיות, דיסקרטיות ויחס טיפול אישי.
שירות איכותי ואמין מהווה תנאי יסודי ליכולתו של תושב לממש את זכויותיו, להבין את התנהלות הרשות, איך להתקשר עמה, וכיצד לפעול בהעדר שירות או במקרה של תקלה באספקתו.
המועצה תפעל לשקיפות וחיזוק המעורבות הציבורית בתהליכי קבלת ההחלטות, ותפעל באופן מתמיד לשיפור רמת איכות השירות הניתנת לתושב.

ימי ושעות קבלת קהל במועצה: א'-ה' 08:00-16:00
טלפונים:  08-8508907 | 08-8508901
פקס: 08-850179