הודעה בדבר השיבוץ תשלח להורים לכתובת המייל באמצעותה נרשמו, עד לתאריך 20.06.24

תהליך הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים. הרישום אינו שיבוץ, לכן לעיתים השיבוץ שונה מהגן אליו בוצע הרישום, כמו כן, ניתן לקבל מידע עדכני על גני הילדים במחלקת החינוך באתר האינטרנט של המועצה.

קריטריונים לשיבוץ

  • אזור רישום
  • גיל – גילאי 3  ו- 4 ילמדו באותו גן
  • רצף חינוכי- תלמיד הלומד בשנה הנוכחית בגן, ומבקש שיבוץ לאותו גן( עם אותו סמל גן)
  • הטרוגניות באוכלוסייה
  • איזון בנים ובנות- הרשות תשקול עדיפות מגדרית במידה וייווצר חוסר איזון.
  • גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה- בסדר יורד מהמבוגר ביותר לצעיר ביותר.
  • סיבות רפואיות חריגות של המעגל המשפחתי הקרוב (ילד, הורה ואחים) בצרוף מסמכים עדכניים.

ילד שיירשם לאחר ה- 01/03/2024 ישובץ על בסיס מקום פנוי בלבד! בכל מקרה בו לא יהיה מקום בגני הילדים בישוב יופנה התלמיד ליישוב סמוך במועצה.