גן הילדים היא מסגרת לימודית – חינוכית המאורגנת בסדר יום מתוכנן העונה על צרכי כל ילד כפרט ועל צרכי קבוצת הילדים ככלל. הוצאת הילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים עלולה לשבש את העשייה החינוכית ואת ההתנהלות השגרתית. כל הוצאה מהגן לפני תום סיום הלימודים, חייבת להיות מתואמת עם הגננת. לשחרור מוקדם באופן קבוע, יש להגיש בקשה מנומקת למפקחת באמצעות הגננת.

יום הלימודים מתחיל בשעה 07:30 בדיוק. השער ייסגר ב-08:15  ויפתח כל רבע שעה, עד לשעה 09:00 על פי הנחיות קב"ט המועצה.