בהתאם ל'תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים- 2011 )' בוצעו התאמות נגישות הכוללות בין השאר את המרכיבים הבאים: חניית נכים סמוכה לבניין, שרותי נכים, דרכי גישה בתוך/מחוץ למבנה, סילוק/סימון מכשולים בתוך/מחוץ למבנה, התגברות על הפרשי גובה, מעברים ופתחים נגישים, סימוני אזהרה, מאחזי יד במדרגות וכיו"ב.

המידע בפרסום זה נכון למאי 2021
 

מס"ד יישוב שם/מהות המבנה
1 אבן שמואל ספרייה
2 אבן שמואל אולם סדנאות ולמידה ושלוחת המתנ"ס
3 אבן שמואל מועצה דתית
4 אבן שמואל מועדון ותיקים ונוער
5 מרכז שפירא מועדון ותיקים
6 מרכז שפירא אולם ספורט
7 מרכז שפירא מוחמד שפיר
8 מרכז שפירא אולם כנסים ומתנס שפיר
9 מרכז שפירא ספרייה עירונית
10 מרכז שפירא בניין מועצה אזורית שפיר
11 מרכז שפירא מחלקת גבייה
12 איתן בית תרבות
13 שלווה בית תרבות
14 נועם בית תרבות
15 זבדיאל אולם ספורט