המועצה האזורית שפיר מפעילה הסדרי נגישות באתרים ופארקים ציבוריים הכוללים: הגעה עד לאתר עם רכב וחנייה צמודה, שבילי מצעים רחבים מותאמים. הכניסה לכל האתרים אינה כוללת מדרגות:

  • מצפור מושקו
  • טיילת עוזה
  • טיילת מרכז שפירא
  • תצפית הפיתול
  • שלולית החורף שפיר
  • בריכת החורף הודיה
  • בית עלמין זבדיאל
  • בית עלמין משואות יצחק