לקבלת רישיון  עסק למוסך מכל סוג,צריך להקדים ולהוציא רישיון לניהול מוסך מאת משרד התחבורה.