הנגשת מוסדות החינוך בהתאם לצרכים של תלמיד עם מוגבלות היא משימה בעלת חשיבות עליונה עבור כולנו.

כידוע לכם ביצוע התאמות והנגשות לתלמידים עם מוגבלות הינו תהליך אשר לוקח זמן. נכון הדבר במיוחד כאשר מדובר על התאמות הדורשות שינויים פיזיים במבנה כגון התקנת מעלית, בניית כיתה אקוסטית וכדומה.

כדי לאפשר לרשות זמן היערכות לביצוע התאמות, ולמנוע מצב שתלמיד יתחיל את לימודיו בבית ספר שאינו מונגש לצרכיו – החוק וחוזר המנכ"ל של משרד החינוך קובעים אפשרות לרישום מוקדם של מי שזקוק להתאמות.

הרישום המוקדם אפשרי החל מ-15 חודשים לפני תחילת הלימודים בפועל, הווי אומר בחודש יוני בשנה שלפני הרישום הרגיל ללימודים במוסד החינוך.

לדוגמא – אם תלמיד אמור להתחיל ללמוד בבית הספר בתאריך 1/9/2025, הוא רשאי להירשם לבית הספר החדש מחודשי יוני 2024, וזאת כאמור, על מנת שהרשות תוכל לעמוד ביעד ולבצע את תהליך ההנגשה הנדרש.

 

לרישום מוקדם, נא לפתוח פנייה בטופס כאן