רישום לבתי ספר חרדים:

הרישום לבתי ספר חרדיים יתבצע דרך בתי הספר או בפנייה לקב"סית - שרה יפת

דוא"ל שרה: [email protected]