מסגרת ייחודית בה המדריכים הינם בני נוער שעברו הכשרה, בליווי אינטנסיבי של אנשי מקצוע.
הקייטנה פועלת בחודש אוגוסט ומאפשרת מסגרת נוספת, לצורך מניעת שוטטות והקלה על ההורים.