בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים , נקבע בסעיף 8 א'  1, כי על בעל העסק לקיים את "תכליות דיני

התכנון והבנייה ". משמעות הדבר כי ניתן בהליך מוסדר,הכולל בחינת מהנדס ואישורו ואישור "נותני האשור" ,

לאפשר מתן רישיון עסק כחוק  גם לעסק שבו דיני התכנון והבנייה אינם מתקיימים במלואם,אך ההפרה בו אינה

מוגדרת כ"פגיעה מהותית" בתכליות דיני התכנון והבנייה.ההנחיות לבחינה מפורטות בחוק רישוי עסקים .