תפקידים ותחומי אחריות לצרכים מיוחדים

 • השמה ושיבוץ תלמידים במסגרות חינוך מיוחד, גנים ובתי ספר במועצה ומחוצה לה.

 • תכנון תכניות לפיתוח מוסדות החינוך המיוחד לסוגיהם השונים (הצטיידות, שיבוץ סייעות)

 • תקצוב והפעלה של מסגרות החינוך המיוחד במועצה.

 • שיבוץ סייעות למסגרות החנ"מ במועצה.

 • שיבוץ סייעות עבור תלמידים שקיבלו זכאות לסייעת בועדת השילוב הלומדים בחינוך הרגיל.

 • טיפול בקבלת זכאות לסייעת רפואית לתלמידים הלומדים בחינוך הרגיל.

 • ליווי והדרכת הסייעות במסגרות החנ"מ.

 • פיתוח והכשרה מקצועית של סייעות החינוך המיוחד.

 • ייעוץ הדרכה וליווי למנהלי מסגרות החינוך המיוחד והרגיל במועצה.

 • ייעוץ, הדרכה וליווי להורים.

 • פיתוח תכניות ייחודיות  לקידום תלמידים במסגרות החינוך המיוחד.

 

זכויות

הורים לילד/ה שעברו וועדת אפיון והשמה וקיבלו זכאות, זכאים לניכוי מס במקור במס הכנסה.

לפרטים ניתן לפנות למוקד המועצה כאן