צו הניתן מטעם בית משפט במסגרת תהליך שיפוטי,צו המורה על סגירתו של העסק מיום שקבע בית המשפט, בהתאם  למפורט בסעיף 16 לחוק רישוי עסקים.

בית המשפט רשאי להורות על סגירתו המידית של עסק, עוד בטרם הסתיימו ההליכים המשפטיים ובטרם חויב העסק בדין וזאת על פי הנקבע בחוק רישוי  עסקים.