בהתאם לסעיפים  20,21 לחוק רישוי עסקים  ראש הרשות המקומית רשאי להוציא צו לסגירת העסק ותוקפו 30 יום ממועד חתימתו של ראש הרשות עליו.הצו ניתן להארכה לתקופה נוספת כנקבע וכמפורט בחוק.

 העילות להוצאת הצו הן על פי רוב סכנה לשלום הציבור או בריאותו,סכנת אש,מטרדים קשים לשכנים וכיוצא   בזה.