המרכז הינו יחידה בתוך השפ"ח ומהווה יחידה טיפולית, שלוחה של המכון להתפתחות הילד של בית החולים ברזילי באשקלון. המרכז מהווה ספר שירות של קופת חולים כללית מחוז דרום, המרכז נתון לפיקוח משרד הבריאות.

ניתן לפנות למרכז בהפניה של גורמי החינוך, רופא משפחה או פסיכולוג.