תהליך הפיקוח על עסקים

ככלל,חובה על בעל/ת העסק להודיע למחלקת רישוי עסקים על פתיחת עסק ולקבל המידע הרלוונטי לעסק,כמו-כן על בעל/ת העסק מוטלת אחריות לפעול להשגת רישיון עסק.יחד עם זאת,מעת לעת מבוצעת בקורת של מחלקת רישוי עסקים,מתקבל דיווח במחלקה על עסקים חדשים טעוני רישוי,שינוי בעלות ועוד .

בעלי העסק ו/או עובד/מנהל מטעם העסק יקבלו טופס בקורת לפיו מדובר בעסק הפועל ללא רישיון עסק וכי עליהם להסדיר הליך הרישוי מול מחלקת רישוי עסקים.

 ככל שלא יפעלו להגשת בקשה לרישיון עסק וכן להשגת האשורים הנדרשים,לא יהא מנוס מלפעול בהליכי אכיפה כמתחייב מחוק רישוי עסקים.

לאחר הגשת הבקשה לרישיון עסק, מחלקת רישוי עסקים תסייע לבעלי העסק בכל הדרוש להנעת הליך הרישוי אל מול  "נותני אישור".

תשומת ליבכם,תינתן עדיפות אכיפה במיוחד בעסקים רבי קהל, עסקי מזון,עסקים המשתמשים  בחומרים מסוכנים, ובעסקים הפועלים ללא אשורים ,

במקרים בהם תתקבל הודעה/מידע  שהעסק מסכן את שלום הציבור ובריאותו,קיימים מפגעים ומטרדים לסביבה כתוצאה מפעילות העסק,יועבר הנושא להמשך טיפול המחלקה המשפטית לצורך הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון, יינתן צו סגירה לעסק, הכל לפני העניין.  

על פי החוק חל איסור לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון.על בעל העסק לפעול להסדרת כל הדרוש עד להשגת רישיון עסק כחוק .