מתבצע ארבע פעמים בשבוע, על פי תוכנית חודשית המפורסמת ביישובים. בחגים מתקיים תגבור נוסף.