קיימים סוגי עסקים אשר אינם טעוני רישוי, ניתן לבדוק בצו רישוי עסקים החובה לקבלת רישיון עסק לסוג העסק המבוקש.

טרם פתיחת העסק, מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את הצורך לקבלת רישיון עסק המבוקש.

לנוחיותכם אנו מצרפים לדוגמה רשימה (לא מלאה) של סוגי עסקים שאינם טעוני רישוי.

רשימת עיסוקים (לא מלאה) אשר לא מחויבים בהוצאת רישיון לניהול עסק:

1. גן ילדים, מעון, פעוטון, צהרון.
2. משרדים.
3. בית מרקחת בקופת חולים או בבית חולים.
4. מכירת דברי קוסמטיקה
5. מכון כושר הנופל להגדרה שלהלן:
       א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 המשמש את הספורטאים בלבד.
       ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד.
       ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, או במקום עבודה שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000 ובלבד שאינו פתוח לציבור ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.
       ד. כל פעילות ספורט שאין בה שימוש במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני. 

6. מחסן - שצמוד לחנות קמעונאית ותכליתו העיקרית לשרת אותה, שייעודו לא לאחסון מזון ומשקאות או חומרים מסוכנים או תמרוקים.
7.  חנות לממכר דברי הנעלה, הלבשה תמרוקים דברי נוי ומוצרים ביתיים וכיוצ"ב ששטח המכירה בה פחות מ-800 מטר רבוע.
8.  מכבסה בבניין מגורים לשימוש הדיירים.
9.  משתלה בשטח קטן מ-300 מטר רבוע.
10. השכרת יחידות אירוח למטרת נופש שאינה מלווה במתן שירותים לשוכרים וככל שניתן שירות לשוכרים כשמספר יחידות האירוח להשכרה קטן מחמש יחידות אירוח.
11. איצטדיון או אולם ספורט במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד.
12. התקהלות במסגרת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים עד 499 משתתפים.
13. מתקני שעשוע מכניים המופעלים במטבע, שיש בהם עד שני מקומות.
14. עסק להובלה עד שלושה כלי רכב להובלה.
15. חניון המשרת באי מרכז מסחרי סמוך לו עד 500 מטר רבוע
16. חניון מקורה או תת קרקעי עד 500 מטר רבוע.
17. אחסון עד 19 כלי ירייה או אחסון של פחות מ- 10,000 כדורים.

מומלץ לא לבצע כל שינוי/שיפוץ בעסק בעל משמעות כלכלית, לרבות חתימה על חוזה שכירות עד

להשלמת בדיקה לרבות  במסגרת חוות דעת מקדמית, כי ניתן יהיה להוציא רישיון עסק כמתחייב.