• שמירה על כללי האתיקה המקצועית.
  • מתן מענה לכל פניה באופן מכבד, תוך הקפדה על שמירה על סודיות, רגישות ומקצועיות.
  • מתן מענה ראשוני מהיר לפניות חירום
  • עבודה בשותפות מלאה עם הפונה.
  • פיתוח והנגשת שירותים לפרט, למשפחה ולקהילה.