תאריך מספר גיליון
19/01/2024 חדשות שפיר גיליון 58
03/09/2023 חדשות שפיר גיליון 57
20/04/2023 חדשות שפיר גיליון 56
20/09/2022 חדשות שפיר גיליון 55
01/04/2022 חדשות שפיר גיליון 54
20/11/2021 חדשות שפיר גיליון 53
20/09/2021 חדשות שפיר גיליון 52
01/03/2020 חדשות שפיר גיליון 51
01/12/2019 חדשות שפיר גיליון 50
25/09/2019 חדשות שפיר גליון 49
01/06/2019 חדשות שפיר גליון 48
15/01/2019 חדשות שפיר גליון 46
15/01/2018 חדשות שפיר גליון 42
15/09/2017 חדשות שפיר גליון 40
15/07/2017 חדשות שפיר גליון 39
15/04/2017 חדשות שפיר גליון 38
15/02/2017 חדשות שפיר גליון 37
15/12/2016 חדשות שפיר גליון 35
15/10/2016 חדשות שפיר גליון 34
25/09/2014 חדשות שפיר גליון 32
01/04/2014 חדשות שפיר גליון 31
05/09/2013 חדשות שפיר גליון 30
17/09/2012 חדשות שפיר גליון 28
22/05/2012 חדשות שפיר גליון 27
25/01/2012 חדשות שפיר גליון 26
29/09/2011 חדשות שפיר גליון 25
09/09/2010 חדשות שפיר גליון 22
14/05/2010 חדשות שפיר גליון 21
16/01/2010 חדשות שפיר גליון 20
24/05/2009 חדשות שפיר גליון 18
24/04/2009 חדשות שפיר גליון 17
30/08/2008 חדשות שפיר גליון 15
04/06/2008 חדשות שפיר גליון 14