על השירות

המחלקה לשירותים חברתיים רואה חשיבות רבה בעבודה קהילתית, המסייעת הן להעצמת ובניית החוסן הקהילתי, והן בפיתוח מענים המותאמים לאוכלוסייה. במחלקה עו"ס קהילתית המרכזת את התחום.

הקמה וליווי צוותי חרום יישוביים

עובדת סוציאלית קהילתית יחד עם עו"ס היישוב אחראיות על הקמת וליווי צוותי חירום יישוביים, אשר עוברים הכשרה למתן מענה במצבי חירום בשגרה ובמצבי חירום ביטחוניים. צוותי החירום היישוביים מורכבים מקבוצות שונות של מתנדבים ופעילים בתחומים השונים : צוות מטה, ביטחון ורפואה, צוות רווחה וחינוך, לוגיסטיקה, דוברות ועוד.
מטרת צוות החירום הינו מתן מענה ראשוני מיידי לצרכי התושבים בעת חירום והגברת מערך החוסן הקהילתי.

צוותי החרום מסייעים ל:

  1. שיפור המוכנות לשעת חירום:
    הכנה ופיתוח שירותים מקומיים שיאפשרו התמודדות יעילה במצבי החירום ולאחריהם. השירותים כוללים: הקמת צוותי חרום בישובים ובמועצה, הקמת מרכז מידע, מיפוי אוכלוסיות מיוחדות וכו'.
  2. חיזוק החוסן והלכידות בקהילה:
    חיזוק ההתארגנות הקהילתית, ייעול הפעילויות הקיימות וניתובן לשיפור איכות החיים. פיתוח מנהיגות מקומית, גיבוש ראיה מערכתית קהילתית למיצוי משאבי הקהילה ועוד.

פיתוח מנהיגות קהילתית

מטרת התכניות הינן פיתוח והעצמת המנהיגות המקומית. לצורך כך היחידה לעבודה קהילתית מלווה מספר פורומים מועצתיים ובהם: פורום נשים מועצתי לחיזוק והעצמת המנהיגות הנשית, פורום חברי וועדים ומזכירי יישובים ועוד.

ליווי צמיחה דמוגרפית

מושבים רבים נמצאים בשלבי הרחבה וצמיחה דמוגרפית. עו"ס קהילתית בשיתוף עו"ס המושב, מלווה תהליך זה ומסייעת בחיבור וגישור בין תושבים ותיקים לחדשים, לצורך יצירת מארג חברתי וקהילתי מלוכד התהליך נעשה יחד עם רכז הצמיחה הדמוגרפית ברשות, המוביל את התחום.

צוותי חיבוק

במסגרת התוכנית הוכשרו מתנדבים פעילים ממרכז שפירא ואבן שמואל לניהול הסיוע למשפחות בקהילתן הנמצאות במצבי משבר (בשל חולי, אבל או להבדיל- לידה). הצוותים יוכשרו כיצד לנהל את העזרה של הקהילה מתוך מטרה לסייע לאורך זמן רב יותר בפחות מאמץ ושחיקה של הגורמים המסייעים.
בשלב הראשון יחל פיילוט ביישובים אבן שמואל ומרכז שפירא.

צוותי מוגנות יישוביים

המחלקה החלה בהקמת והכשרה צוותי מוגנות יישוביים, שמטרתן יצירת מודעות קהילתית לתחום המוגנות, בניית תכנית מניעתית פרטנים ליישוב בנושא מוגנות, שיח על מיניות בריאה ועוד. הצוות מהווה כתובת עבור התושבים לפנייה במקרים בהן מוגנות זו מופרת. הצוות פועל בדיסקרטיות מלאה ותוך שיתוף פעולה הדוק עם צוות המחלקה לשירותים חברתיים, עו"ס לחוק נוער ומנהלת היחידה לביטחון קהילתי. כיום, קיימים צוותים ביישובים אבן שמואל, מרכז שפירא, אלומה הירוקה ועין צורים. צוותים אלו עברו הכשרה מעמיקה מטעם מכון חרוב. אנו בהליכי הקמת והכשרת צוותים ביישובים נוספים המעוניינים בכך.

מרכז קיימות

בימים אלו, מוקם מרכז קיימות אשר ייתן מענה לכלל תושבי המועצה בתחומי הקיימות ואיכות הסביבה. המרכז יושב בעין צורים, אך נותן מענה ביישובים. המענה יכלול סדנאות, ירידי יד 2, פעילות לחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ועוד.

לפתיחת פנייה במוקד המועצה לחצו כאן