על השירות

המחלקה לשירותים חברתיים רואה חשיבות רבה בעבודה קהילתית, המסייעת הן להעצמת ובניית החוסן הקהילתי, והן בפיתוח מענים המותאמים לאוכלוסייה. במחלקה עו"ס קהילתית המרכזת את התחום.

הקמה וליווי צוותי חירום יישוביים

עובדת סוציאלית קהילתית יחד עם עו"ס היישוב אחראיות על הקמת וליווי צוותי חירום, אשר מקבלים הכשרה למתן מענה במצבי חירום בשגרה ובמצבי חירום ביטחוניים. צוותי החירום היישוביים מורכבים מקבוצות שונות של מתנדבים ופעילים בתחומים השונים : צוות מטה, ביטחון ורפואה, צוות רווחה וחינוך, לוגיסטיקה, דוברות ועוד.
מטרת צוות החירום הינו מתן מענה ראשוני מיידי לצרכי התושבים בעת חירום והגברת מערך החוסן הקהילתי.

צוותי החירום מסייעים ל:

  1. שיפור המוכנות לשעת חירום:
    הכנה ופיתוח שירותים מקומיים שיאפשרו התמודדות יעילה במצבי החירום ולאחריהם. השירותים כוללים: הקמת צוותי חרום בישובים ובמועצה, הקמת מרכז מידע, מיפוי אוכלוסיות מיוחדות וכו'.
  2. חיזוק החוסן והלכידות בקהילה:
    חיזוק ההתארגנות הקהילתית, ייעול הפעילויות הקיימות וניתובן לשיפור איכות החיים. פיתוח מנהיגות מקומית, גיבוש ראיה מערכתית קהילתית למיצוי משאבי הקהילה ועוד.

פיתוח מנהיגות קהילתית

מטרת התכניות הינן פיתוח והעצמת המנהיגות המקומית. לצורך כך עו"ס קהילתית מלווה מספר פורומים מועצתיים ובהם: פורום נשים מועצתי לחיזוק והעצמת המנהיגות הנשית, פורום חברי וועדים ומזכירי יישובים ועוד.

ליווי צמיחה דמוגרפית

מושבים רבים נמצאים בשלבי הרחבה וצמיחה דמוגרפית. עו"ס קהילתית בשיתוף עו"ס המושב, מלווה תהליך זה ומסייעת בחיבור וגישור בין תושבים ותיקים לחדשים, לצורך יצירת מארג חברתי וקהילתי מלוכד התהליך נעשה יחד עם רכז הצמיחה הדמוגרפית ברשות, המוביל את התחום.

גישור ודיאלוג קהילתי

תהליכי השינוי בהתיישבות הכפרית בעשורים האחרונים, יצרו פערים וקונפליקטים בתוך היישובים שיש להם השלכות רגשיות, חברתיות, משפטיות וכלכליות. פערים אלו לעיתים מעכבים תהליכים התפתחותיים של הישובים.
מטרת הגישור הקהילתי, הוא לתת מענה לקהילות המעוניינות לייצר שיח בין כלל תושבי היישוב, לצורך חשיבה על עתיד ואופי הקהילה ובניית גשר בין התושבים.

צוותי חיבוק

תכנית חדשה שמטרתה להכשיר מתנדבים פעילים מתוך הקהילה לניהול הסיוע למשפחות בקהילתן הנמצאות במצבי משבר (בשל חולי, אבל או להבדיל- לידה). הצוותים יוכשרו כיצד לנהל את העזרה של הקהילה מתוך מטרה לסייע לאורך זמן רב יותר בפחות מאמץ ושחיקה של הגורמים המסייעים.
בשלב הראשון יחל פיילוט ביישובים אבן שמואל ומרכז שפירא.