מסילת הרכבתבמהלך ההכנות של התורכים למפגש עם הבריטים במלחמת העולם הראשונה, נסללה מסילת ברזל מתחנת נחל שורק לכיוון עזה. מסילה זו נבנתה ביעילות בזמן קצר, אך הספיקה להיות בשימוש רק בין אפריל לנובמבר 1917.

מן המסילה נותרו היום שני שרידים בולטים, גשר על נחל האלה בין כפר אחים לקריית מלאכי, וסוללה של מסילת הרכבת באורך של כ-80 מ' וגובה של 1.5 עד 2 מ'. סוללת המסילה הינה שריד ייחודי של מלחמת העולם הראשונה באזור השפלה.

כאשר שבו חברי משואות יצחק מן השבי בשנת התש"ט 1949, הם עלו להתיישבות בשנית באזור שפיר, כפרי הסביבה היו נטושים ובהם נמצאו פסי רכבת מן המסילה התורכית, שלימים נאספו ונעזרו בהם בבניית הרפת והמתאבנים. לאחר 2005 הועברה "רפת קטיף" למשואות יצחק