• משרד להגנת הסביבה.
  • משטרת ישראל.
  • משרד העבודה
  • משרד החקלאות.
  • משרד הבריאות.
  • הרשות הארצית לכבאות והצלה
  • משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:
  • משרד התחבורה לעסקים לטיפול ברכב.
  • משרד התשתיות לנושאי דלק וגז.
  • משרד החינוך התרבות והספורט לרישוי קייטנות ומכוני כושר.